sobota, 10 maja 2014

INSTRUKCJA FOR

for(instrukcje wstępne; wyrażenie logiczne; instrukcje dodatkowe){
instrukcje;
}Sposób działania:

1) wykonywane są instrukcje wstępne
2) obliczana jest wartość logiczna wyrażenia
3) jeżeli wyrażenie logiczne ma wartość true, to wykonywane są instrukcje, po nich wykonywane są instrukcje dodatkowe i następuje powrót do punktu drugiego
4) jeżeli wyrażenie logiczne ma wartość false, to instrukcja for kończy działanie

sobota, 26 kwietnia 2014

INSTRUKCJA PĘTLI DO-WHILE
do{
instrukcja;
} while(wyrażenie logiczne);Sposób działania:

1) wykonywana jest instrukcja
2) obliczana jest wartość logiczna wyrażenia
3) jeżeli wyrażenie logiczne ma wartość true, to następuje powrót do punktu pierwszego
4) jeżeli wyrażenie logiczne ma wartość false, to instrukcja do-while kończy działanie
Instrukcje zawsze zostaną wykonane co najmniej raz nawet jeśli wyrażenie logiczne jest początkowo fałszywe.

sobota, 12 kwietnia 2014

INSTRUKCJA PĘTLI WHILE

Instrukcja WHILE  wykorzystuje się w miejscach, gdzie zakładana ilość powtórzeń jest nieokreślona, ale znamy warunek jaki musi być spełniony.
while(wyrażenie logiczne) {

instrukcje;

}
Sposób działania:


1) obliczana jest wartość logiczna wyrażenia

2)  jeżeli wyrażenie logiczne ma wartość true, to wykonywana jest instrukcja i następuje powrót do punktu pierwszego

3) ) jeżeli wyrażenie logiczne ma wartość false, to instrukcja while kończy działaniesobota, 29 marca 2014

INSTRUKCJA WARUNKOWA IF-ELSEif(warunek logiczny){
  instrukcje; 
} 
 
Sposób działania:   
 
Jeśli warunek logiczny jest true, to wykonywane są instrukcje. 
 
 
if(wyrażenie logiczne) {
 instrukcja1;
} else {
 instrukcja2;
}


Sposób działania:

Działanie instrukcji warunkowej rozpoczyna się od obliczenia wartości logicznej podanego wyrażenia i jeżeli wynikiem jest:

* true, to wykonywana jest instrukcja1, zaś instrukcja2 jest pomijana

* false, to wykonywana jest instrukcja2, zaś instrukcja1 jest pomijana

niedziela, 3 listopada 2013

Słowo kluczowe Część2
Słowo kluczowe    Znaczenie      

interface                     Abstrakcyjny typ, którego metody można implementować      
long                           Typ 64- bitowych liczb całkowitych      
native                         Metoda implementowania przez lokalny system      
new                            Buduje nowy obiekt lub tablicę      
null                             Referencja null      

package                    Pakiet klas      
private                       Element dostępny tylko do metod danej klasy      
protected                   Element dostępny tylko dla metod danej klasy, podklas oraz innych klas
                                  tego samego pakietu      
public                        Element dostępny dla metod wszystkich klas      
return                         Kończy metodę, zwraca wartość   
 
short                         Typ 16- bitowych liczb całkowitych      
static                        Element należący do klasy, a nie do obiektów klas      
super                        Obiekt lub konstruktor nad klasy      
switch                       Polecenie wyboru      
synchronized             Metoda niepodzielna dla wątków     

this                           Niejawny argument metody lub konstruktora danej klasy      
throw                         Zwraca wyjątek      
throws                       Zawiera wyjątki, które dana metoda może zwracać      
transient                    Oznacza dane, które nie powinny być traktowane jako trwałe     
 
try                             Blok instrukcji obsługujący wyjątki      
void                           Oznacza, że metoda nie zwraca żadnej wartości      
volatile                       Nieużywana      
while                          Rodzaj pętli